Strategisk Contract Management.

Effektiv opfølgning på dine strategiske kontrakter

Fra strategisk kontrakt til operationelt værktøj

Nedbrydning af strategiske kontrakter til operationelle elementer

Læs mere

Sikring af rettidig opfølgning

Sikring af rettidig opfølgning på tværs af organisationen i en travl hverdag

Læs mere

Ensartet afvigelsesbehandling

Ensartet og rettidig behandling af forsinkelser, fejl, mangler, brud på servicemål m.v.

Læs mere

Strategisk rådgivning af flows og processer

Ensartet og rettidig behandling, fejl, mangler, brud på servicemål m.v.

Læs mere

Strategisk Contract Management

Gestion bistår virksomheder med at implementere kontraktstyring på både strategisk, taktisk og operationelt plan.

Rådgivning på strategisk niveau med fokus på værdiskabelse i kontraktstyringen tilpasset din virksomheds behov på kort og langsigt

Bistand omkring implementering af kontraktstyring i virksomheden, herunder kravspecificering, udbud, implementering og idriftsættelse af løsninger m.v.

Support af specifikke opgaver i kontraktstyringsfunktionen, herunder midlertidige stillingsbesættelser inden for kontraktstyringsfunktionen, styring af konkrete, større IT- og outsourcing kontrakter, kriseramte kontrakter m.v.

Lad Gestion udarbejde din virksomheds
styringsstrategi. Kontakt os →

Vi har bl.a. hjulpet

Fra strategisk kontrakt til
operationelt værktøj

Den forretningsmæssige betydning for manglende styring af strategiske/komplekse kontrakter er enorm og kan medføre tab af rettigheder, overfakturering, øgede finansielle risici, overtagelse af risici, manglende service, dårlig omtale, ekstraarbejde (tab) m.v.

En af de væsentligste årsager til manglende styring er, at virksomheder ikke har en strategi for styringen samt erfaring og kapacitet til at nedbryde strategiske/komplekse kontrakter til operationelle elementer, der kan følges op på i hverdagen.

Vi tilbyder vores erfaring og metode for udarbejdelse af styringsstrategier og effektiv nedbrydning af virksomhedens strategiske kontrakter, således at kontraktens bestemmelser omsættes til konkrete ikke-juridiske opfølgningspunkter i tråd med den overordnede styringsstrategi.


Rettidig opfølgning

Rettig opfølgning er afgørende for at sikre sine rettigheder. Vi har desværre set for mange eksempler på, at passivitet i forhold til at reagere på forskellige begivenheder medfører tab af rettigheder med deraf følgende, ofte store konsekvenser.

En af de væsentligste årsager til manglende opfølgning er, at opfølgningen kræver input fra mange forskellige medarbejdere/faggrupper i virksomheden og at disse medarbejdere hverken har tid og forståelse for vigtigheden i opfølgning.

Vi tilbyder vores erfaring og metode for distribueret opfølgning hos ikke-juridisk personale med henblik på mindst mulig tidsanvendelse i forbindelse med opsamling/registrering af strategisk vigtige leverancer og begivenheder samt overordnet rapportering af kontrakterne samlede performance.

Ensartet afvigelsesbehandling

I tilfælde af problemer/issues i kontrakten (forsinkelser, fejl, mangler, kontraktbrud m.v.) er det afgørende at gøre sine rettigheder gældende. Det gælder både bløde rettigheder så som årsagsforklaring, udbedringsplaner m.v. samt hårde rettigheder som erstatning, bod, forholdsmæssig afslag m.v.

Desværre har mange virksomheder ikke en ensartet måde at reagere på disse situationer og har ofte ikke kompetencen til at reagere kontraktmæssigt korrekt, hvilket ofte medfører at rettigheder fortabes og man ”giver op” over for modparten.

Vi tilbyder vores erfaring og metode til at sikre et ensartet og standardiseret reaktionsmønster med klare rollefordelinger mellem forretningen og den juridiske afdeling.

Contract Manager

I alle kontraktstyringsfunktioner er det vigtigt at have adgang til kompetente medarbejdere. Der kan dog være forskellige situationer, hvor det ikke er muligt for virksomheden at finde eller fastholde det rigtige hold medarbejdere til alle opgaver.

Vi varetager midlertidige stillingsbesættelser samt opgaver indenfor contract management. Vores konsulenter og associates har alle solid praktisk og teoretisk erfaring.

Vores interimsløsninger vælges ofte, når virksomheden har behov for en kortere- eller længerevarende stillingsbesættelse – f.eks. i forbindelse med kriseramte kontrakter, hvor der er behov for at etablere en struktureret tilgang i forbindelse med f.eks. claims, disputes m.v.

Partnerskaber

Bech-Bruun

Gestion har i samarbejde med Bech-Bruun udviklet et kontraktstyringsværktøj Pactius, som er et browserbaseret værktøj til styring af især strategiske/komplekse kontrakter samt overholdelse af den nye persondataforordning.

Vi udviklede værktøjet i erkendelse af, at der på markedet ikke fandtes et værktøj, der både var nemt og intuitivt at bruge og som samtidig kunne håndtere både operationalisering, opfølgning og afvigelsesbehandling for strategiske kontrakter. Løsningen anvendes i dag af mere end 40 danske virksomheder.

Gorrissen Federspiel

Gestion har etableret et samarbejde med advokatvirksomheden Gorrissen Federspiel omkring implementering af Gorrissen Federspiels Contract Management framework, som er en rollebaseret tilgang til styring af større it- og outsourcing kontrakter.

Vi bistår med selve implementeringen og tilpasningen til den enkelte virksomhed samt træning og udrulning af rammeværket. Derudover har vi tilpasset vores kontraktstyringsværktøj (Pactius) til understøttelse af Gorrissen Federspiels rammeværk.

Om Gestion

Gestion er et danskejet rådgivnings- og konsulenthus med base i København.

Kontakt os
Gestion Consulting ApS
Snerlevej 5
4180 Sorø
Tel: +45 22 89 71 00
Email: info@gestion.dk

Vi er specialister i kontraktstyring og har mange års praktisk erfaring inden for området – både som kontraktansvarlige for store, komplekse IT- og outsourcing aftaler og med implementering af en lang række af de førende IT-løsninger på markedet.

Vi bistår både store, internationalt orienterede virksomheder samt mindre- og mellemstore virksomheder omkring forbedring af deres kontraktstyringsfunktion med henblik på at opnå specifikke resultater for virksomheden. Dertil kommer vores erfaringer med implementeringer af førende kontraktstyringssystemer på markedet.

Gestion er forhandler af kontraktstyringssystemet Pactius (www.pactius.com), som er en standardløsning vi har udviklet i samarbejde med advokatvirksomheden Bech-Bruun med henblik på understøttelse af virksomheders strategiske kontrakter, understøttelse af den nye persondata lovgivning samt som en nem og enkel løsning til registrering og opfølgning på simple kontrakter.